Alternate Text
 
 Neredeyim :

Kütüphaneler

Kütüphane, konularına göre sınıflayarak bilginin bulunmasını ve tekrar üretilmesini ve edinilmesini sağlayan kurum ve kuruluşlardır.

Bilgi, geçmişte mağara duvarlarına, kil tabletlere, derilere ve çeşitli materyaller üzerine kaydedilmekteydi. Kütüphanelerin ortaya çıkışı yazının icadıyla başlamıştır. İlk kütüphaneler kil tabletlerden oluşmuştur. Sonrasında papirüs ve parşömenin bulunmasıyla bilgi, biraz daha yaygınlaşmıştır. Bu dönemde kütüphanelerde papirüs ruloları bulunmaktadır. Günümüzde kullandığımız kağıdın bulunmasıyla bilgi, kitap biçimini almıştır. Kütüphanelerin çehresi böylece değişmiştir. Bu dönemlerde Bergama, İskenderiye ve Efes’te dünyanın en büyük kütüphaneleri bulunmaktadır. Matbaanın bulunması, Sanayi Devrimi ve II. Dünya Savaşı, bilgi patlaması yaşanan dönemlerdir ve kütüphaneler bu dönemlerde daha da gelişmiştir.

İslam medeniyetiyle birlikte bilimsel bilginin yaygınlaşması ve üretilmesiyle en büyük kütüphaneler medreselerde ortaya çıkmımştır. Osmanlı, bu geleneği devam etmiş ve geliştirmiştir. Bu dönemde en çok Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman döneminde kütüphaneler kurulmuştur. Sonrasında Lale Devri’nde II. Mahmut ve II. Abülhamit dönemlerinde kütüphaneler gelişmiştir. Osmanlı’ya matbaanın girmesi ve Cumhuriyet, çağdaş kütüphanelerin gelişmesinde etkili olmuştur.

Günümüzde kütüphaneler: halk kütüphaneleri, araştırma kütüphanleri, üniversite kütüphaneleri, ulusal kütüphaneler, okul kütüphaneleri ve kurum kütüphaneleri gibi türlere ayrılmıştır.

Ulusal kütüphaneler ve bazı araştırma kütüphanelerinin amacı bilgi kaynaklarını arşivlemek ve gelecek nesillere kalmasını sağlamaktır. Bu yüzden bazı kütüphanelerde kullanıcıya ödünç kitap verilmemektedir. Kurum kütüphaneleri, kendi personeline ya da meslektaşlarına hizmet vermektedir. Bu kütüphaneler özel bir ya da birkaç konu ile ilgili bilgi kaynaklarını derlemektedirler. Üniversite kütüphaneleri ve bazı araştırma kütüphaneleri, üniversite öğretim görevlilerine ve öğrencilerine hizmet vermektedir. Bu kütüphaneler, bilimsel yayın üretmede çok önemli rol üstlenirler.Okul kütüphaneleri ise öğretmen ve öğrencilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılamakta ve okul eğitim ve öğretimine destek olmaktadır. Öğretmen ve idarecilerin mesleki eğitimlerinin devamına da destek olmaktadırlar.

Halk kütüphaneleri, yukarıda saydığımız tüm gruplara, tüm kullanıcılara hizmet vermektedir. Hiçbir meslek grubu, dil, din, ırk ayırımı gözetmeden halkın her kesimine hizmet verirler. Ülkemizde halk kütüphaneleri de her kesim vatandaşa ve yabanılara ücretsiz hizmet vermektedir. Danışma, kitap ve materyal ödünç verme ve internet hizmeti bunların en önemlilerindendir. Türkiye’de halk kütüphaneleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır. Bunun dışında belediyelere bağlı çeşitli halk kütüphaneleri de bulunmaktadır. Bakanlığımıza bağlı halk kütüphaneleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız...

Halk kütüphanelerinin tam listesi için tıklayınız.... 
YENI GELEN YAYINLAR
                       


   


   


    
 


 
  


                       GES
   müze kart   eden projesi
    Resmî gazete   KBS
                       e-kitap   dünya mirasında Türkiye
   turizm portalı
    Site ağacı   uyarı levhaları
                       kültür çocuk
   kültür portalı
       ÖSYM   formlar
                       TEDA Programı
   kütüphaneler       e-devlet   
                       Bakanlık yayınları
   edebiyat teşvik
       güvenli internet   
                       ulusal toplu katalog
   kütüphan-e          
                       yazma eserler
                 
                       Ankara kent rehberi                 
                                    


İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 5331 kez gösterilmiştir.